Category Archives: Uppgradera

Microsoft Access 2016

Funderar ni på att uppgradera till Microsoft Access 2016? Vänta med det!

Mitt råd är alltid att vänta med uppgradering tills alla barnsjukdomar är åtgärdade eller vänta minst ett år från det att en ny version av Access släpps.

Orsaken till detta råd är främst att ni ska slippa alla problem det innebär med en uppgradering:

Olika problem som kan uppstå:

  • Ni måste skriva om era program så att dom passar till Access 2016
  • Andra program fungerar inte med nya versionen av Access
  • Stora problem att återgå till tidigare stabila versioner
  • Erfarenhet och support för Access 2016 är begränsad

Istället för Access 2016 rekommenderar jag Microsoft Access 2013 som jag kört sedan år 2014. den är stabil även om gränssnittet blivit sämre på några punkter jämfört med Access 2003.

Konvertera till Access 2013

Konvertera program till Access 2013

Att uppgradera till Access 2013 från Access 2003 går relativt snabbt, det tar normal bara någon timme då det bara är några mindre justeringar som behöver göras samt lite vba-kod som behöver ändras. Vid riktigt enkla fall tar det bara 30 minuter.

Access 2010 eller Access 2007

Eftersom Access 2007, Access 2010 och Access 2013 använder samma filformat så kan programmen användas fritt mellan versionerna så när du uppgraderar till en av versionerna så görs det samtidigt till dom andra accessversionerna. Körbara accde-filer som är gjord i 2013 kan dock inte köras i Access 2007 och 2010.

Uppgradera från Access 2000, Access 97, Access 95 och Access 2.0

Om ni har gamla program utvecklade i Access 2.0, Access 95, Access 97 behövs en mer omfattande konvertering av programkoden. Det tar därför lite längre tid att konvertera från dessa. Så några timmar extra behövs vanligtvis.

Vi hjälper er

Kontakta oss så hjälper vi till. Det tar normalt max en timme att uppgradera från Access 2003 till 2013 om programmet är utvecklat enbart med Access standardkomponenter. Vid ev kopplingar till andra program kan det behövas mer tid.

Support för Access 2003 upphör

Microsoft har beslutat att ej längre ge support till Office 2003 och Windows XP. Supporten upphörde 8 april 2014 *. Det innebär såklart att även supporten  för Access 2003 upphör. Inga fler uppdateringar så eventuella säkerhetsluckor kanske inte längre täpps till. Microsoft kommer alltså inte längre aktivt jobba med att få Access att fungerar i kommande versioner av Windows.
* Källa: https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/end-of-xp-support

Det är många företag som har program som är utvecklade i Access 2003 och äldre versioner av Access. Det märks här på Accesskonsult. Under 2014 och 2015 har många företag gjort förfrågningar och vill ha hjälp med att konvertera till Access 2013 eller Access 2010. När företagen försöker att konvertera själva stöter man på problem med att programmen inte fungerar när man går över till senare versioner av Microsoft Access.

 

Vi hjälper er

Kontakta oss så hjälper vi till. Det tar normalt max en timme om programmet är utvecklat enbart med Access standardkomponenter. Om Accessprogrammet har eventuella kopplingar till andra program eller främande komponenter kan det behövas lite mer tid att göra om programmet så att det går att köra i Access 2007, 2010 och 2013.