Kör Microsoft Access gratis

Det går att köra accessprogram helt gratis genom att ladda ner det som kallas Microsoft Access Runtime.

MS Access Runtime är jämförbart med fullversionen av Access med den skillnaden att det inte går att skapa och ändra i formulär, rapporter och VBA-kod. Så om du har ett färdigutvecklat program gjort i Access kan du ladda ner Access 2013 runtime eller Access 2016 runtime beroende på vilken version av Microsoft Access ni har. Därefter kan ni helt enkelt dubbelklicka på programmet så startar Access med det aktuella programmet.

Det räcker alltså att köpa ett accessprogram så kan du köra det utan att köpa Office-paket där Access ingår. Utvecklar ni ett eget accessprogram på företaget så räcker det med att dom som skapar och ändrar programdesignen har tillgång till fullversionen av MS Access.

Registerprogram

Jag har utvecklat ett program där ni enkelt kan skapa egna register och olika enklare program som sedan kan köras med runtime-versionen. Läs mer om det lättanvända registerprogrammet.